logoPKS
  sprzedaż paliw
  stacja obsługi
  diagnostyka
  bilety/wynajem
 
  strona główna
 

 


Stacje Diagnostyczne


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów EL/015 przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łodzi Sp. z O.O. czynna jest:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stacja diagnostyczna znajduje się przy ulicy Smutnej 28, dojazd od ulic Strykowskiej, Brzezińskiej, Telefonicznej.
Kontakt tel. 42 6780072 wew. 136
e-mail: diagnostyka@pks.lodz.pl

Zapraszamy również do Stacja Kontroli Pojazdów EL/070 mieszczącej się przy Wydziale Komunikacji m. Łodzi.   (Wjazd od Dw. Północnego PKS, ul. Smugowa 30/32.)
Stacja EL/070 jest czynna:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00
sobota: 8.00 - 13.00

Kontakt tel. 42 2092787

Stacje Kontroli Pojazdów przy PKS Łódź Sp. z O.O. wykonują badania następujących pojazdów i rodzajów:

1. Symbole rodzajów pojazdów
A - motocykle i motorowery
B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t
C - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t - do 16t
CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t
D - autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t
T - ciągniki rolnicze
E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania upoważniona jest Stacja Kontroli Pojazdów

2. Symbole rodzajów badań
b - pojazdów używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych
c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne)
e - pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę
f - okresowe pojazdu marki "SAM"
g - co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM", o których mowa w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania tych badań
h - nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach, ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych